DİSİPLİN KURULU

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

Öğr. Gör. Osman Sati COŞKUNTÜRK

Öğr. Gör. Halim ŞENER

Öğr. Gör. Raif ÖZEL

Öğr. Gör. Hüseyin KARA

Tayfun ÖZ